top of page

บริษัท บุญณรงค์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

โรงงานพลาสติก บุญณรงค์อุ
โรงงานพลาสติก บุญณรงค์อุตสาหกรรมพลาสติก

Boonnarong Plastic Industry Co., Ltd

​​​โรงงานพลาสติกครบวงจร ฉีดพลาสติก รีดพลาสติก เป่าพลาสติก ขึ้นรูปสุญญากาศ ทำแม่พิมพ์พลาสติก 

ยินดีให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าอย่างเต็มที่

โทร 038-451-770-3

บริษัท บุญณรงค์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 166 หมู่ 2 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี

พ.ศ. 2532 ด้วยประสบการณ์ อันยาวนานกว่า 30ปี เราสามารถตอบสนองงานด้านพลาสติกที่ดีที่คุณมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพสูง บริษัทฯ มีกรรมวิธีในการผลิตหลายรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น งานฉีด งานรีด งานเป่า งานขึ้นรูปสุญญากาศ ออกแบบชิ้นงาน ออกแบบแม่พิมพ์ งานสร้างแม่พิมพ์ รวมไปถึงงานประกอบ และ งานรับจ้างผลิตชิ้นงาน

โรงงานพลาสติกครบวงจร
โรงงานพลาสติก บุญณรงค์อุตสาหกรรมพลาสติก
bottom of page